Choroby żołądka, wrzód żołądka. Leczenie wrzodów.

Choroby żołądka, wrzód żołądka. Leczenie wrzodów.

Diagnostyka i leczenie choroby wrzodowej w Moskwie.

Telefon: +7495 921-40-50

Choroby żołądka wpływa coraz więcej ludzi w każdym wieku na całym świecie. Miliony ludzi są zmuszeni do porzucenia łatwy diety, konwencjonalne produkty dla chorób żołądka. Wśród różnych chorób układu pokarmowego wyróżnia się choroba wrzodowa (wrzody żołądka) – jedną z najpoważniejszych chorób.

Stwierdzono, że istnieją dwie główne przyczyny choroby wrzodowej żołądka.

1. zwiększona kwasowość środowiska żołądka

2. Obecność bakterii Helicobacter pylori w organizmie

Cecha leczenie choroby wrzodowej w Klinice Medycyny cybernetyczny jest, że środki diagnostyczne i terapeutyczne mające jednocześnie na obu wyzwalacze, które mogą być spowodowane przez wrzód żołądka. Fakt, że obecność drobnoustrojów Helicobacter pylori w organizmie człowieka, nie zawsze prowadzi do chorób żołądka. Wrzód trawienny tworzy się tylko w przypadku, gdy tworzy pewne warunki specyficzne dla każdego organizmu i sprzyjające rozwojowi chorób żołądka, wrzód żołądka. Leczenie tych chorób powinno być zintegrowane i pre-diagnozy.

W celu oceny stanu organizmu i rozwoju indywidualnej strategii leczenia w Klinice Medycyny cybernetyczny tworzone i wykorzystywane medycznej diagnostyki programu «Życie bez choroby wrzodowej »,

Choroba wrzodowa jest defekt błony śluzowej żołądka. To ważne w medycznej diagnostyce jest, aby na tym terenie wizualnie. Klinika Medycyny cybernetyczny używane maszyny precyzyjne ostatniej generacji.

Jedyne endoskopowy umożliwia lekarzowi oceny stanu błony śluzowej żołądka, bez powodowania niewygody u pacjenta podczas badania i leczeniu wrzodów trawiennych.

W ramach programu badań «Życie bez choroby wrzodowej » skupia się na rozpoznaniu układu neuroendokrynnego. Wynika to z faktu, że poziom kwaśnego środowiska żołądka jest bezpośrednio związane ze stanem funkcjonalnej nadnercza. Dowiedziono naukowo, że stres jest głównym czynnikiem w wyniku których może powstać rozwijać wrzód żołądka (wrzody żołądka).

W warunkach stresu gruczoły wydzielania dużych ilości hormonów, które, w rezultacie prowadzi do zwiększonego poziomu kwasowości w żołądku. Jeśli w takim przypadku nie ma żywności w żołądku, środowisko kwasowe uszkadza błonę śluzową organizmu. Występuje wrzód żołądka. Leczenie tego powodu zaleca się zacząć diagnostyce układu hormonalnego.

W KMIKM opracowano unikalny sposób diagnozowania jakościowego stanu funkcjonalnego nadnerczy – Test podwójny stres. Dzięki tej metodzie jest możliwe do identyfikacji pacjentów, którzy mają problemy z ośrodkowego układu nerwowego. Leczenia wrzodu u tych pacjentów powinna zawierać zestaw interwencji terapeutycznych skierowanych na normalizowanie pierwszej funkcji kory nadnerczy.

Program «Życie bez choroby wrzodowej » obejmuje badania laboratoryjne pacjenta oraz obecność czynników zakaźnych w organizmie, w tym bakterii Helicobacter pylori. Leczenie wrzodów podczas wykrywania patogenów u pacjenta obejmuje kompleksową indywidualnej terapii antybiotykowej.

Rozpoznanie metabolizmie komórkowym. opracowane i stosowane w klinice Cybernetyczne Medicine, aby ocenić funkcjonalnie rezerwy organizmu jako całości i dla każdego narządu indywidualnie. Leczenie wrzodu bez diagnozy i naprawy aktywności funkcjonalnej najważniejszych organów i układów, nie można uznać za skuteczne i nie przyniesie oczekiwane pozytywne wyniki.

Share →