HIV i AIDS

HIV i AIDS

Według komitetu ekspertów w ONZ – Centrum Zapobiegania AIDS UNAIDS, dzisiaj świat jest domem dla około 35 mln osób z HIV -. Pozytywnej diagnozy. W ciągu ostatniego roku było ponad 2,7 mln.

Nowych przypadków zakażenia pierwotnego i umieralności na AIDS osiągnęła około 2400000. człowieka.

Dzięki zastosowaniu wysoce aktywnej terapii przeciwretrowirusowej, która na świecie otrzymywania bardziej niż 6700000. człowiek jest w stanie znacznie poprawić jakość i długość życia pacjentów zakażonych HIV.

Duże znaczenie Zakażenie HIV i AIDS w skali globalnej. Jest to globalny program opracowany przez WHO przy wsparciu UNPO może osiągnąć pewien postęp w leczeniu HIV, jak również zmniejszyć częstość występowania wśród różnych grup ludności, w tym tradycyjnych grup ryzyka.

HIV: główne aspekty

Należy rozumieć, że HIV (wirus ludzkiego niedoboru odporności), – infekcji wirusowych, które prowadzi do zniszczenia układu odpornościowego. W odpowiednim czasie leczenia i AIDS choroby, która zawiera się wewnątrz pewnego dodatniego kliniczne i zapobiegać rozwojowi infekcji oportunistycznych, co prowadzi do końcowego schyłkowym stadium choroby i śmierci.

Działania na rzecz zapobiegania zakażeniom HIV opiera się na zintegrowanym podejściu opracowanego przez biorąc pod uwagę społeczny, psychologiczny, wrażliwość kulturową i coraz większą uwagę do specyficznych potrzeb grupy docelowej.

Aby zmniejszyć ryzyko zakażenia potrzebne Zakażenie wirusem HIV i przestrzeganie pewnych zasad:

  • bezpieczny seks (Używanie prezerwatyw, ograniczając partnerów seksualnych, profilaktyka chorób, przenoszonych drogą płciową );
  • Zdrowy styl życia (unikanie alkoholu, leki, ćwiczenia, praktyki dobrego odżywiania, trybu);
  • przestrzeganie zasad higieny osobistej i urządzeń sanitarnych.

W celu zapewnienia skuteczności programów jest również konieczne HIV i zapalenia wątroby typu. a także innych chorób zakaźnych, przyczynia się do rozwoju immunologiczna.

B ośrodki dla zapobiegania AIDS każdy może uzyskać szczegółowe informacje i profesjonalne wykwalifikowanych pracowników opieki.

Działania profilaktyczne HIV

Grożąc, aby zapobiec epidemii może tylko skierowane Programy zapobiegania HIV pod kontrolą rządu i budżetowania, a także aktywnego korzystania z mediów. Szczególną rolę odgrywają Centra zapobiegania HIV federalnym i regionalnym znaczeniu.

Taktyka formacji obejmuje kilka aspektów:

Kompleksowa informacja. Korzystanie z rzeczywistych faktów, zdjęć i statystyk wideo w promocji zapobieganie HIV i zapalenia wątroby. która przyczyni się do zwiększenia świadomości publicznej.

Dostosowanie. Musi być wyraźnie opracowany plan prezentacji informacji do określonej grupy docelowej w kontekście lokalnym.

Planowanie i monitorowanie. Zapobieganie zakażeniu HIV – To długoterminowe środki powinny być stale utrzymywać poziom komplektarny i przyczyniają się do zmian w programie operacyjnych w celu osiągnięcia decydujący wpływ pozytywny.

Ogrom. Centra zapobiegania HIV powinny ściśle współpracować z krajowymi i lokalnymi agencjami rządowymi i zdrowia, pozarządowych instytucji ze strukturami pozabudżetowych. A zatem, możliwe jest uzyskanie maksymalnego pokrycia.

Głównym celem Zakażenia HIV jest zapewnienie dostępności informacji na temat wirusa, jego konsekwencje, sposoby zakażenia HIV oraz sposobów leczenia HIV. Ze szczególnym uwzględnieniem realizacji Środki zapobiegania HIV należy zwrócić się do działań mających na celu przezwyciężenie piętno, które prowadzi do dyskryminacji osób zarażonych HIV w społeczeństwie.

Zapobieganie HIV powinna opierać się na ramach prawnych, zapewnienia równości grup wrażliwych, tajemnicy lekarskiej i prywatności.

Share →