Mięczaki Neopilina - przedstawiciel "żywe skamieniałości"

Mięczaki Neopilina – przedstawiciel „żywe skamieniałości”

Po pierwsze, w 1940 roku, klasa mięczaków, w tym Neopilina wyizolowano z badań skamieniałości. Jednak po 12 latach życia Neopilina złapany na Pacyfiku!

Starożytny skorupiaki

Midia – rówieśnikiem triasu. Grzebień St. James małże młodsze, że urodził się w St. George (Dolna Jurajski), ale ostrygi w późniejszym okresie jurajskim. Jak dla jeżowców, niektóre z nich stara jak tych różnych skorupiaków.

Serce małże małży ( Anodonta) 4 zmniejsza się w czasie lata na minutę. Zima serca sprawia, że ​​tylko jeden zmniejszenie o 3 min.

Osiągnięcie czwartego roku życia, aktywności seksualnej, kobiet małż stanowi co 50 sekund. Jaj. Ich łączna wartość to osiągnie 300-400 tys.

W mięczaków krwi żółtawy

Większość skorupiaków hemolimfie jest bezbarwną cieczą żółtawy. Pigment nie jest zamknięty w krwinkach i tworzy duże cząsteczki rozpuszczone bezpośrednio w osoczu. Ale są wyjątki: w niektórych organizmów transportu tlenu substancji zbliżonych do hemoglobiny i innych podobnych białek zawierają mangan.

Share →