Objawy częstoskurczu serca

Objawy częstoskurczu serca

Tradycyjnie odróżnić częstoskurcz nadkomorowy i komorowy z różnych objawów. Częstoskurcz komorowy podzielić na wrodzoną (15%) i nabyte. Objawy częstoskurczu serca nabyte formularz 85% występuje u mężczyzn.

Częstoskurcz komorowy występuje zwykle na tle choroby niedokrwiennej serca lub inne poważne choroby serca (przewlekłego tętniaka blizny po zawale serca, wypadanie zastawki przedsionkowo-komorowego z lewej). Przyczyną częstoskurczu komorowego jest czasem pod wpływem leku lapidarium. Anatomiczne podstawy częstoskurczu komorowego jest wrodzoną anomalią miofibryli struktura mięśnia skurczowej.

Diagnoza i objawy częstoskurczu serca

Gdy tętno 140-240 1 min częstoskurczu objawami kardiologicznymi spowodował spadek rzutu serca. Na EKG określić rozszerzenia kompleksu komór, rozkojarzenie przedsionkowo-przedsionkowy zmniejszona mniej niż komór.

Częstoskurcz komorowy jest niebezpieczne dla życia pacjenta, ponieważ w każdej chwili może być migotanie komór.

Zachowawcze leczenie częstoskurczu serca

Walka z niebezpiecznymi częstoskurcz komorowy serca objawów rozpoczyna się wprowadzeniem lidokainy 1 mg na 1 kg masy ciała pacjenta. Gdy lidokaina nieefektywność, jeśli objawy nie ustępują serca tachykardia, prokainamidu zastosowania do 100 mg co 5 minut, co prowadzi do całkowitej dawce 1000 mg. Jeśli brak efektu stosuje się defibrylację elektryczną.

Nie może być wymieniony lecznicze interwencje częstoskurcz komorowy stymulacji zaprogramowany usunięte. Aby to zrobić, w prawym przedsionku wprowadzić specjalną elektrodę czterobiegunową i zastosować odpowiednie urządzenia do stymulacji elektrycznej.

Rozwinięte systemy specjalne dla programowalnego wszczepionego stymulacji i defibrylacji elektrycznej. Antitahikardicheskoy Wszczepione defibrylator za pomocą postrzegają czujniki "rozpoznać" arytmii komorowej i wysokoprzepustowe na powierzchni elektrod w sercu powoduje czasu wymaganego defibrylacji.

Chirurgiczne leczenie częstoskurczu serca

Radykalnej eliminacji wszystkich objawów tachykardia kardiologicznych zaproponowała szereg operacji chirurgicznych: okrągły wsierdzia ventrikulotomii, endo serca resekcję wiodących sposobów zawał wsierdzia krio-rażenia, elektryczne niszczenia, niszczenie lasera. Celem tych działań jest zniszczenie "arytmii" zawał tkanki.

Objawy częstoskurczu komorowego serca

Częstoskurcze serca nadkomorowe jest podzielony na zatokowo-przedsionkowy, prawo-, wewnątrzlokacyjnej przedsionkowo-komorowego i częstoskurczu przedsionkowego pozamacicznej. Najczęściej pojawiają węzła, zatok i wreszcie wnątrzprzedsionkowych tachykardię.

Objawy częstoskurczu komorowego pojawiają się na tle choroby reumatycznej serca, choroby niedokrwiennej serca, nadczynność tarczycy, wrodzonymi wadami serca, ostrego zapalenia osierdzia, ostrego zawału mięśnia sercowego. Częstoskurcz nadkomorowy zespół często jest objawem Zespół Wolffa-Parkinsona-White’a.

Nadkomorowy może być ze względu na obecność dodatkowych ścieżek (w postaci wiązek Kent kurczliwości mięśnia sercowego mostków łączących przedsionka i lewej komory mięśnia sercowego).

Mechanizm jest pole ponownego wjazdu – stożkach czołowych. Impuls dochodzi do mięśnia komorowego w dodatkowe sposoby szybciej niż normalne, a wzbudzenie mięśnia komorowego nastąpi wcześniej. Patologia ta nazywana jest preekscytacji komór syndromu.

Objawy częstoskurczu komorowego z zespołem serca Zespół Wolffa-Parkinsona-White’a

EKG wyrazem komory preekscytacji jest Zespół Wolffa-Parkinsona-White’a.

Oznaczenia na chirurgicznym usunięciu dodatkowych ścieżek jest sercem oporne na lek tachykardia i kombajnów" 3. Zespół Wolfa-Parkinsona-White’a z migotaniem przedsionków, które mogą spowodować nagły zgon.

W celu ustalenia dokładnej lokalizacji dodatkowych sposobów prowadzących mapowanie arytmogenną tkanki jamy serca. Wyeliminowanie dodatkowych sposobów impulsów pobudzenia różnych sposobów: na skrzyżowaniu, kriochirurgii lub zniszczenia porażenia prądem.

Częstoskurcz nadkomorowy z powodu mechanizmu nawrotnego (wzbudzenia zespołem ponownego wjazdu) może pojawić się na tle choroby reumatycznej serca, choroby niedokrwiennej serca, nadczynność tarczycy i innych chorób.

Pacjenci zaniepokojeni objawy tikardii serce z tętna 160-260 w 1 min z raz w roku do kilku razy dziennie. W zależności od częstotliwości napadów, z zawałem, obecność współistniejącą chorobą wieńcową, dolegliwości mogą różnić się od ogólnego osłabienia i zawroty głowy do utraty przytomności.

Na kompleksów EKG QRS nie rozszerzyła, ząb RT

Diagnostyka i leczenie częstoskurcz komorowy serca

Tachykardia zawał serca można wyeliminować poprzez stymulację nerwu błędnego (błędnego podziału – przez naciśnięcie gałki oczne), wprowadzenie leków antyarytmicznych, defibrylacji elektrycznej. Leczenie chirurgiczne komorowego serca jest wycięcie węzła zatokowo-przedsionkowy, lub stworzenie kompletnej blokady poprzecznej następnie wszczepieniu stymulatora serca. Najnowszy metodą jest wszczepienie stymulatora antitahi kardicheskogo-.

Share →