Teksty kołysanek dla dzieci i dorosłych

Teksty kołysanek dla dzieci i dorosłych

Kołysanki odgrywają w rozwoju dzieci myślenia znaczącą rolę. Obecnie twierdzenie to sprawdzony fakt naukowy:

Istnieje bezpośredni związek z potencjału intelektualnego ludzkiego słuchu w kołysanek dzieciństwa. Według  Dr.Sci.Biol psycholog Vitali Leutin, piosenki, dla rozwoju mowy dziecka rozwija się mózg, tworząc połączenia między neuronami. Jeśli mózg nie rozwija się, istnieje ryzyko psychopatologią.

Śpiewając kołysanki przed snem wpływa również na charakter, zdrowie psychiczne i fizyczne, psychologiczne dziecka stabilność teraz iw przyszłym życiu.

Poza tym zawierają unikalne informacje kołysanek o świecie. Ta informacja będzie obudzić pamięć genetyczną dziecka. Tak twierdzi dr Irina Karabulatova, który studiował przez długi czas Lullaby folkloru ludów Syberii.

Jeśli dziecko nie słyszy pestushek i bayushek jego genetycznej pamięci śpi, powoli rozwija, trudno jest przystosować się do społeczeństwa i życia.

Share →