Utylizacja odpadów medycznych

Utylizacja odpadów medycznych

PRODUCENT:

Urządzenia do utylizacji odpadów medycznych.

We wszystkich placówkach służby zdrowia ostre problemowych odpadów: igły, strzykawki, bandaże i rzeczy. Wystarczy więc rzucić te rzeczy w paleniu śmieci – ze względu na zagrożenie zakażenia ludzi i zwierząt wydanych przepisów dotyczących utylizacji odpadów do celów medycznych. Małe instytucje łatwiejsze do podpisania umowy na wywóz odpadów tego typu.

Średnie i duże instytucje jest łatwiej i taniej jest kupić ich jednostki (pieca) do dyspozycji.

Rodzaje instalacji do recyklingu:

  • termiczny
  • chemicznie cieplna

Sprzęt cieplne dla utylizacji odpadów medycznych (pieca) wykorzystuje metodę ogrzewania odpadów w wysokich temperaturach. Po prostu – oparzenia. Niektóre piec opalany jest przeprowadzane w dwóch etapach – następnie dopalanie w celu uniknięcia tworzenia się dioksyny.

Chemicznie metody termiczne ze spalania substancji chemicznie czynnych za 100% zniszczenie materiałów biologicznych.

Wszystkie urządzenia do unieszkodliwiania odpadów medycznych, można zamówić i kupić od nas.

Share →